IMG_2560

Omslag vanuit het hart

Mijn overtuiging is dat verandering niet van bovenaf opgelegd kan worden, maar ontstaat als mensen vanuit hun hart een omslag maken. Een sterke, vernieuwende voedselbeweging is waar ik mijn inspiratie uit haal. Ik kom overal. Bij boeren op het erf, bij voedselcollectieven van consumenten, bij de (rijks)overheid, provincies, gemeenten, in het beroepsonderwijs, bij universiteiten, bij producenten. Ik heb een aardig beeld van wat er allemaal speelt in de transitie én een visie op hoe het beter kan. Als ondernemer ontwikkel ik instrumenten die professionals helpen een rol te spelen in die transitie. Ik schrijf erover via mijn blogs, maar werk ook aan een boek over de voedseltransitie. Ik organiseer en presenteer leergangen, workshops en VOER-cafés.

Diensten

De schaal van Kampen brengt de voedseltransitie in beeld. Ik prikkel en stel vragen. Vanuit mijn visie op verandering van ons agro-food systeem onderzoek ik waar de vernieuwing zit, hoe de transitietheorie uitwerkt in de praktijk en laat ik vernieuwende spelers aan het woord. 

Masterclasses met vernieuwers

Reeds tweemaal organiseerde ik de masterclass voedseltransitie, samen met de Transition Academy (DRIFT/EUR) en vele vernieuwende wetenschappers en ondernemers. Deelnemers zijn vernieuwers bij overheden, ondernemers, adviesbureau’s, docenten bij agrarische hogescholen. “De masterclass voedseltransitie was voor mij de uitvinding van de eeuw. Alles kwam erin samen”, aldus een enthousiaste deelnemer. Heb je interesse om deel te nemen aan een masterclass, of zoek je voor je organisatie naar een aanbod op maat? Neem contact met me op en we zoeken samen naar een passende oplossing.

Schrijven

Ik schrijf niet alleen blogs en columns, waarvan er zeer vele op deze site te vinden zijn, maar ook artikelen. En momenteel een boek. Samen met Youetta Visser breng ik in kaart hoe de voedseltransitie verloopt, hoe de transitietheorie doorwerkt in de praktijk, waar koplopers tegenaan lopen en wat overheden, banken, wetenschappers of het onderwijs zouden kunnen doen om doorbraken te bewerkstelligen. Eind 2017 brengt uitgeverij Jan van Arkel ons boek op de markt.

Discussie leiden 

Op tal van plekken leidde ik de afgelopen jaren discussies op het gebied van voedseltransitie. Bijvoorbeeld op het VOER-café, dat ik samen met de Y-factor en DuurzaamDoor organiseerde. In 2016 leidde ik bovendien vier maal een bijeenkomst met ondernemers en andere spelers in de korte voedselketen, samen met diverse provincies en het Netwerk Platteland. Met humor én verstand van zaken, komt het gesprek op een hoger plan en voelen deelnemers zich uitgenodigd om contact met elkaar te zoeken.

Advies

Met regelmaat adviseer ik overheden, bedrijven, koks, brancheverenigingen, boeren, onderwijsinstellingen of consumentencollectieven over de voedseltransitie. Ik help hen met visievorming, breng hen in contact met financiers, met andere koplopers, met wetenschappers, help focussen op echt belangrijke issues. Momenteel ben ik o.a. als vaste adviseur verbonden aan het voedselprogramma van DuurzaamDoor, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, als expert aan het programma Van Kiem tot Kracht van MVO Nederland en werk ik samen met het Regiebureau POP aan een serie regionale bijeenkomsten voor ondernemers in de korte voedselketen.

Lezingen

Ik houd regelmatig presentaties over de voedseltransitie voor groepen consumenten, studenten, boeren of andere professionals.

Beeldverslag van het Voer Café - 2016
Koplopers krijgen kans het speelveld te veranderen