Bestuur Transitiecoalitie Voedsel

Per 1 januari 2018 maak ik deel uit van het bestuur van de Transitiecoalitie Voedsel, samen met oud MVO-Nederland directeur Willem Lageweg en Frederike Praasterink (lector Future Food Systems HAS Hogeschool). De Stichting Voedseltransitie die ik ruim twee jaar geleden heb opgericht, doet nu dienst als faciliterend rechtspersoon bij de Transitiecoalitie.

De Transitiecoalitie Voedsel wil een gezond leven op een gezonde planeet. Voor iedereen. Met Nederland als voortrekker van de hiervoor benodigde transitie. Daarom werkt de coalitie gezamenlijk met vele vernieuwers aan de transitie naar een voedselsysteem dat duurzaam en gezond is en daardoor bijdraagt aan een perspectief voor de boer, billijke inkomens in de keten, een veerkrachtige aarde en gezonde mensen en dieren. Hier en elders in de wereld.

21151377_1468457093245708_2514355423585664371_nZo’n 120 Vernieuwende bedrijven, personen en organisaties als Kipster, Herenboeren, Maurits Groen, Kromkommer, De Vegetarische Slager, Willem & Drees, Hutten Catering, de Stichting Voeding Leeft,  Milieu Centraal, Bionext, Eosta, Willem Ferwerda/Commonland, Louis Bolk Instituut, Jaap Seidell en vele, vele anderen zijn inmiddels bij de coalitie aangesloten. Met behulp van een heldere visie, strategie, drie à vier jaarlijkse bijeenkomsten en actieve leden die meewerken in werkgroep, werkt de coalitie aan versnelling van de voedseltransitie. Veel wordt gerealiseerd met  vrijwillige inzet van partners en mensen. Mail voor meer informatie of aanmelding naar Willem Lageweg op willem@willemlageweg.nl of Natascha Kooiman op natascha@smaackmakers.nl

Kijk voor meer informatie over activiteiten, strategie en aangesloten leden op www.transitiecoalitievoedsel.nl 

Willem Lageweg schreef een column op Duurzaam Bedrijfsleven over de intenties van deze coalitie.

Deel dit artikel opTweet about this on TwitterShare on Facebook
IMG_2129[1] kopie 2