Foto: Esther Meijer

Sandra van Kampen

Het begon met een cursus wereldvoedselproblematiek in Wageningen, waar ik in de jaren tachtig studeerde. Het was de tijd van de outspan sinaasappels, van de schandalen rond koffie en ananas. Er ging letterlijk een wereld voor mij open. Maar het duurde ook nog even voordat ik hier mijn draai had gevonden. In de tussentijd deed ik waardevolle ervaring op als budgetconsulent, als tekstschrijver, als communicatieadviseur, als campagneleider.  

Vijftien jaar lang heb ik een prominente rol vervuld bij grote maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid. Ik was adjunct-directeur bij Urgenda, programmamanager bij Stichting Natuur & Milieu. Sinds 2015 werk ik voor mijzelf.

Mijn overtuiging is dat verandering niet van bovenaf opgelegd kan worden, maar ontstaat als mensen vanuit hun hart een omslag maken. Ik ben gegrepen door de voedseltransitie. Als impactmaker zet ik mij in om het gedachtengoed over een systeemtransitie in voedsel en landbouw verder te verspreiden. Ik maak podcasts, schrijf verhalen, leid projecten en programma’s en zet vernieuwende initiatieven op. Mijn grote netwerk onder vele vernieuwende ondernemers, producenten, consumentencollectieven,  journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en overheden is daarbij behulpzaam.

IMG_1684
De schaal heeft een verhaal

De schaal van Kampen heeft vele betekenissen. Waar ik in de beginjaren van mijn bedrijf vooral bezig was met beweging brengen in de voedselketen (een knipoog naar de schaal van Richter), richt ik me nu meer en meer op de schaal der dingen. Wereldwijd is werkelijk álles erop gericht schaalgrootte, macht en kapitaal te verwerven. Toch vindt systeemvernieuwing vaak plaats op een hele andere – kleinere- schaal. Hoe schaal je dat vervolgens op? Of is het zinvol juist de beweging van vernieuwende soortgelijke initiatieven verder te verdichten? Dit type vraagstukken heeft mijn grote belangstelling.