20150317-259

Sandra van Kampen

Het begon met een cursus wereldvoedselproblematiek in Wageningen, waar ik in de jaren tachtig studeerde. Het was de tijd van de outspan sinaasappels, van de schandalen rond koffie en ananas. Er ging letterlijk een wereld voor mij open. Maar het duurde ook nog even voordat ik hier mijn draai had gevonden. In de tussentijd deed ik waardevolle ervaring op als budgetconsulent, als tekstschrijver, als communicatieadviseur en als campagneleider bij het rijk en bij de Universiteit Utrecht.  

Vijftien jaar lang heb ik een prominente rol vervuld bij grote maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid. Ik was adjunct-directeur bij Urgenda (2008 – 2014) en initiator van vele succesvolle initiatieven als de Dag van de Duurzaamheid, de Urgenda regiotouren, de Peulenparade en NieuwVers. Bij Stichting Natuur & Milieu (2001 – 2008) was ik o.a. manager van Economie Light, een groot samenwerkingsprogramma met koploperbedrijven en projectleider van de Stiltecampagne.

Mijn overtuiging is dat verandering niet van bovenaf opgelegd kan worden, maar ontstaat als mensen vanuit hun hart een omslag maken. Als ondernemer ontwikkel ik instrumenten die professionals helpen een rol te spelen in die transitie, neem ik zelf initiatieven of treed ik op als kwartiermaker. Mijn grote netwerk onder vele vernieuwende ondernemers, producenten, consumentencollectieven,  journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en overheden is daarbij behulpzaam.

Contact

Nieuwsgierig naar wat De schaal van Kampen kan betekenen? Mijn ervaring is dat geslaagde samenwerkingen gebaseerd zijn op wederkerigheid en een gedeelde ambitie. Neem contact op!

De schaal van Kampen
Arthur Koolkwartier 5
6711 VH Ede

telefoon 06 47 096 720

BTW-id: NL001901671B05
sandra@deschaalvankampen.nl

 

IMG_1684
De schaal heeft een verhaal

De schaal van Kampen heeft vele betekenissen. Waar ik in de beginjaren van mijn bedrijf vooral bezig was met beweging brengen in de voedselketen (een knipoog naar de schaal van Richter), richt ik me nu meer en meer op de schaal der dingen. Wereldwijd is werkelijk álles erop gericht schaalgrootte, macht en kapitaal te verwerven. Maar als je zo blijft denken en opereren, ook in de voedselketen, dan komt er geen vernieuwing tot stand. Terwijl er juist duizenden inspirerende initiatieven zijn die een echte systeemverandering beogen. Ik ben op zoek naar échte vernieuwing. Grote bedrijven en organisaties die willen verduurzamen terwijl het systeem in stand blijft, vinden genoeg adviseurs om hen daarbij te helpen. Ik kies radicaal voor vernieuwing van onderop en dus voor een menselijke schaal. Eerlijk, echt en uit de aard der zaak kleinschalig.