Start ‘Edese voedselpioniers’

Op 22 januari ging onder mijn leiding een groep van 20 medewerkers van de gemeente Ede aan de slag om samen de voedseltransitie te versnellen. Op Boerderij De Hooilanden in Bennekom maakten wij kennis met elkaar, met boerin Floor de Kanter en haar visie op de rol van de gemeente en maakten we een start met het werken aan eigen casussen. Het doel? Zorgen dat voedselvraagstukken worden opgelost door een interdisciplinair team van mensen en niet alleen de medewerkers van het voedselteam van de gemeente. Echt pionieren, dus.

51029420_2251156894914655_4501892077222625280_o 2De noodzaak voor een transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem staat bij veel mensen nauwelijks nog ter discussie. Steeds meer consumenten, boeren, overheden, wetenschappers, gezondheidsgoeroes, koks, banken en onderwijsinstellingen zijn ervan overtuigd dat het anders moet. Maar hoe maak je nu met elkaar de omslag van een kostprijs gedreven systeem waar velen slachtoffer van worden, naar een systeem dat een positieve impact heeft op mens, dier, aarde en economie? Hoe beïnvloeden koplopers het huidige speelveld? Wat zijn de remmende factoren? Hoe krijg je het peloton ook mee? En welke rol kun je als overheid spelen om zo’n omslag te bespoedigen? Lukt het bijvoorbeeld om een ‘voedselomgeving’ te creëren waarbinnen mensen gezonde keuzes kunnen maken en zo de gezondheid van een hele stad of regio positief te beïnvloeden?

Creativiteit met regels

Een transitie kun je onder andere bereiken door het stimuleren van positieve voorbeelden en het ruimte scheppen voor koplopers. Door innovatoren te koppelen aan ‘regimespelers’ die meer slagkracht hebben, wordt de beweging van veranderaars groter. Maar er zijn ook zaken die vragen om een ánder type maatregelen: stoppen met dingen die je niet meer wilt, of bestaand beleid ombuigen in de goede richting zodat je gezond gedrag stimuleert. Creativiteit met regels. Een omgevingsvisie die ervoor zorgt dat de ‘goede’ boeren blijven en voldoende waardering krijgen, een grondfonds dat innovatie stimuleert. Een gezond aanbod op station Ede-Wageningen of het weren van snackbars uit de buurt van scholen. Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van de gemeente Ede.

In vier middagen gaan we met een groep ‘voedselpioniers’ aan de slag om de voedseltransitie in Ede en omgeving een boost te geven. Hoe maken we de bestaande uitdagingen concreet? En waar lopen we als gemeente in de uitvoering van ons beleid tegenaan? Aan de hand van concrete cases uit de praktijk brengen we medewerkers vanuit verschillende disciplines bij elkaar. Vanuit ieders eigen deskundigheid dragen we integrale oplossingen aan, boren we nieuwe creativiteit aan en zoeken we naar innovatieve manieren om barrières uit de praktijk te slechten.

Deel dit artikel opTweet about this on TwitterShare on Facebook
50532369_2237582556272089_3653758030513700864_o 2
Soms is een ánder type maatregelen nodig: stoppen met dingen die je niet meer wilt, of bestaand beleid ombuigen zodat je gezond gedrag stimuleert.