Werkdag korte ketens in Gelderland

Op dinsdag 17 mei organiseerden het Regiebureau POP samen met de provincie Gelderland en De schaal van Kampen een werkdag over korte voedselketens in Gelderland. Ruim 35 ondernemers, initiatiefnemers, adviseurs, beleidsambtenaren en wetenschappers bogen zich   bij Puur Lokaal in Arnhem over de vraag hoe deze beweging groter en krachtiger zou kunnen worden. Wat zijn de kansen voor de toekomst? Waar liggen eventuele knelpunten? Voorafgaand aan de dag maakte Sandra van Kampen een quick scan van initiatieven en ondernemers in de provincie Gelderland die zich richten op de handel in de korte keten. De presentatie is hier te zien.

Achtergrond
Het wemelt momenteel in Nederland van de initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. Variërend van streekboxen en kratten, boerenmarkten, boerderijverkoop tot coöperatieve winkels, voedselcollectieven, CSA’s (Community Supported Agriculture) en groenteclubs. Deze rechtstreekse vorm van handel tussen boer en consument heeft vele voordelen. Het is transparant en geeft vertrouwen, levert een redelijke prijs en nieuwe verdienmodellen voor de boer, zeggenschap voor de consument (met wellicht betere producten tot gevolg), het geeft verbinding en sociale cohesie en levert een bijdrage aan de regionale economie. Bovendien krijgen deelnemers een gevoel van autonomie als zij de handel in voedsel kunnen regelen. Sommige van deze initiatieven zijn echter nog klein (enkele honderden tot duizenden klanten), missen de middelen om op te schalen en zijn op zoek naar een efficiënte distributie en logistiek. Anderen zijn rendabele boeren coöperaties, maar toe aan een volgende stap. Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger?

van alles wat begin oktober 013Op 17 mei bleek een grote behoefte van initiatiefnemers om op te schalen, kennis te delen, samen te werken, nieuwe markten te ontsluiten. Voor gangbare boeren is het wellicht een optie om niet gelijk met het hele bedrijf over te schakelen, maar eens met een stukje te experimenteren in de korte keten. Ook werden veel innovatieve ideeën gedeeld. Gemeenten en provincies, maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek, kunnen een essentiële rol vervullen in de transitie naar een (deels) regionale voedseleconomie. Het Plattelandsontwikkelings Programma (POP3) biedt nu al mogelijkheden voor provincies om financiële ondersteuning te bieden bij samenwerking voor innovatie. De provincie Gelderland stelt op dit moment twee subsidieregelingen open die een stimulans kunnen bieden aan korte voedselketens.

Verslag
Het volledige verslag van deze dag is op te vragen bij Kees Anker, c.anker@rb.agro.nl.

Op dinsdag 28 juni vindt een zelfde bijeenkomst plaats voor en door ondernemers in de provincie Zuid-Holland. Interesse? Stuur een mail aan c.anker@rb.agro.nl 

Deel dit artikel opTweet about this on TwitterShare on Facebook
IMG_2771
Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger?