Korte ketens in Zuid-Holland

Wat zijn de knelpunten en kansen in de korte voedselketen? Zouden ondernemers wellicht meer kunnen samenwerken in het vinden van nieuwe markten, op gebied van logistiek, communicatie en ICT? Wat zijn zinvolle innovaties in de korte voedselketen en waar kan financiering vandaan komen? En welke ondersteuning kan de overheid bieden?

Deze en meer onderwerpen komen aan de orde in de Workshop korte voedsel afzetketens in Zuid-Holland, die ik samen met de provincie Zuid-Holland en het Regiebureau POP organiseer op donderdag 15 september van 15 – 20 uur (in Den Haag).

Achtergrond

Het wemelt momenteel in Nederland van de initiatieven die een verkorting van de voedselketen nastreven. Variërend van boerencoöperaties, streekboxen en kratten, boerenmarkten en boerderijverkoop tot coöperatieve winkels, voedselcollectieven, CSA’s (Community Supported Agriculture) en groenteclubs. Deze rechtstreekse vorm van handel tussen boer en consument (retail, horeca) heeft vele voordelen. Het is transparant en geeft vertrouwen, levert een redelijke prijs en nieuwe verdienmodellen voor de boer, zeggenschap voor de consument (met wellicht betere producten tot gevolg), het geeft verbinding en sociale cohesie en levert een bijdrage aan de regionale economie. Bovendien krijgen deelnemers een gevoel van autonomie als zij de handel in voedsel kunnen regelen. Veel van deze initiatieven zijn echter nog klein (enkele honderden tot duizenden klanten), hebben moeite het hoofd boven water te houden, missen de middelen om op te schalen en worstelen met een efficiënte distributie en logistiek. Hoe wordt deze beweging groter en krachtiger? De provincie Zuid-Holland wil duurzame innovaties stimuleren in proeftuinen met gesloten kringlopen en sterkere regionale voedselketens. Ook Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) biedt nu al mogelijkheden voor provincies om financiële ondersteuning te bieden bij samenwerking voor innovatie.

Programma

15.00 – 15.10 uur              Welkom door Kees Anker (Regiebureau POP) en Lucas Mutsaers (Provincie Zuid-Holland). Welke ambities heeft Zuid-Holland recent uitgesproken op het gebied van duurzame landbouw? En op welke manier kan het POP3 (Plattelands Ontwikkelings Programma) ondersteuning bieden voor korte voedselketens?

15.10 – 15.25 uur              Kennismaking: wie zit er in de zaal?

15.25 – 15.50 uur             Korte voedselketens in Zuid-Holland. Wat zijn interessante spelers, welke recente ontwikkelingen zijn er en welke lessen kunnen wij trekken? Een quick scan door Jan-Willem van der Schans (WUR)

15.50 – 16.05                    Korte ketens en kansen voor de zorg-markt, door Mike Venekamp (Altantis Handelshuis, Den Helder).

16.05 – 16.15 uur             Drie korte pitches. Wat zijn uitdagingen en kansen?

16.15 uur                            Pauze

16.35 – 17.30 uur              De volgende stap. Zaalgesprek onder leiding van Sandra van Kampen. Wat hebben ondernemers en initiatiefnemers in de korte keten nodig? Welke kansen en belemmeringen spelen een rol? Hoe wordt dit in Zuid-Holland een krachtige beweging die de regionale economie versterkt? Hoe kunnen onderwijs en overheid korte voedselketens verder stimuleren?

17.30 – 18.30 uur              Borrel, netwerken en eten

18.30 – 19.30 uur             Drie Workshops onder leiding van Jan Willem van der Schans (WUR-LEI), Sandra van Kampen en Kees Anker

19.30 – 20.00 uur             Terugkoppeling workshops en vervolg. Hoe kunnen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, financiers en anderen samenwerken aan versterken van korte ketens? Wat is nodig? Wie pakt welke rol? En hoe zou de POP3 regeling die in Zuid-Holland dit najaar van start gaat, daaraan bij kunnen dragen?

 

Deel dit artikel opTweet about this on TwitterShare on Facebook
oktober 2013 041