Masterclass voedseltransitie

Wil jij met jouw werk, onderneming of initiatief bijdragen aan een beter voedselsysteem? En wil je deel uitmaken van een groep vernieuwers die werkt aan een echte omslag naar gezond en duurzaam voedsel? Dan is de vijfdaagse masterclass ‘voedseltransitie’ iets voor jou!

Om op termijn negen miljard mensen te kunnen voeden en de aarde leefbaar te houden, is een radicale omslag nodig naar een heel andere manier van eten produceren en consumeren. Meer plantaardig en minder dierlijk, verser en onbewerkter, handel in kortere voedselketens, productie binnen regionale kringlopen, geen verspilling. Dit zijn enkele mogelijke elementen van zo’n transitie. In de praktijk blijkt veranderen echter lastig. We zitten vast in oude structuren en denkpatronen, in gevestigde belangen. Koplopers komen vaak met waardevolle innovaties, maar hebben moeite in de markt een gelijk speelveld te veroveren. Zo’n 15-20% van de consumenten wil best andere keuzes maken, maar weet onvoldoende welke alternatieven voor handen zijn.

Hoe kan het wel? Door vernieuwing de ruimte te geven en knelpunten op te lossen.

In deze vijfdaagse masterclass nemen we je mee in het transitiedenken. Je maakt kennis met de belangrijkste problemen in ons voedselsysteem, leert hoe veranderingen werken en hoe jij daar vanuit jouw eigen praktijk aan bij kunt dragen. We gaan op excursie naar interessante voorbeeldbedrijven en bieden je een keur aan gastdocenten: wetenschappers, vernieuwende ondernemers, frisse denkers en dwarse kijkers.

IMG_2550IMG_2560

Voor wie

De masterclass staat open voor iedereen die vanuit zijn eigen professionaliteit wil bijdragen aan een beter voedselsysteem. In het bijzonder is hij geschikt voor:

  • Beleidsmedewerkers van rijk, provincies en gemeenten
  • Docenten van voedings- en landbouwgerelateerde opleidingen
  • Medewerkers van (boeren)branche-organisaties, maatschappelijke organisaties, intermediairs
  • Innovatieve ondernemers en andere initiatiefnemers
  • Transitiemanagers-in-spe, verbinders, dwarsdenkers.

Praktische informatie

Op maandag 23 november start de tweede editie van de masterclass, die doorloopt tot 15 februari 2016. De masterclass vindt op steeds wisselende plaatsen in Nederland, variërend van een markthal, een veehouderij, een markthal, een tuinbouwkas tot een kasteel waar een topkok gehuisvest is. Kijk hier voor meer informatie, een voorlopig programma en inschrijving.

Organisatie

De organisatie van de masterclass is in handen van Sandra van Kampen. Zij werkt hiervoor samen met DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions/ Erasmus Universiteit), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/DuurzaamDoor, de Triodos Foundation, Alpro Soja, het Onderwijs vernieuwingsprogramma voedsel & consument en vele vernieuwende ondernemers.

 

Deel dit artikel opTweet about this on TwitterShare on Facebook
Masterclass Voedseltransitie
Wil je deel uitmaken van een groep vernieuwers die werkt aan een echte omslag naar gezond en duurzaam voedsel?