Oogstdag Zuid-Holland

Op 18 oktober 2018 organiseerden Youetta Visser en ik in opdracht van de provincie Zuid-Holland de ‘Oogstdag’. Na jaren van experimenteren en projecten starten om de duurzame landbouw in Zuid-Holland te bevorderen, is het tijd om te oogsten. Dat deden we letterlijk, met een markt vol producten van Zuid-Hollandse bodem op het binnenplein bij de provincie. En overdrachtelijk binnen, met zo’n 250 leden van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, het netwerk van veranderaars.

Zuid-Holland loopt in de voedseltransitie voorop. Met een ambitiedocument dat moet leiden tot 80% eten uit eigen regio, gesloten kringlopen en meer biodiversiteit en tientallen gefinancierde ‘proeftuinen’ wil Zuid-Holland de omslag naar een duurzaam voedselsysteem dichterbij brengen. De provincie werkt hierin samen met tientallen bevlogen ondernemers die op tal van punten een gezicht geven aan die vernieuwing. Van krekelburgers, bodemvruchtbaarheid in de Hoeksche Waard, melk die te traceren is tot op de koe, nieuwe financieringsvormen en een project waarbij samenwerkende partners veel meer klanten willen gaan werven voor de korte voedselketen.

Op 18 oktober kwamen al die ondernemers, projecten, beleidsmakers, adviseurs en kennisinstellingen bij elkaar. Vlammende speeches van o.m. Derk Loorbach (directeur DRIFT) en Christine de Lille (Haagse Hogeschool) gaven de richting voor de toekomst aan. “Blijf niet hangen in je comfortzone van alternatieveling”, bepleitte Loorbach. “Maar zoek de verbinding met regimespelers om zo sneller meters te maken naar een nieuw systeem”. Ook De Lille riep de zaal op om beter samen te werken. Zij zelf neemt daarin het voortouw in een project dat zij indiende bij de Nationale Wetenschaps Agenda en dat als ambitie heeft ‘een gezonde, duurzame maaltijd voor iedereen in Zuid-Holland binnen 30 minuten’.

DEN HAAG - Start oogstmarkt op bij Provincie Huis Zuid-Holland FOTO LEX VAN LIESHOUT FOTOGRAFIE
DEN HAAG – Start oogstmarkt op bij Provincie Huis Zuid-Holland
FOTO LEX VAN LIESHOUT FOTOGRAFIE

Diverse experts gaven deze dag acte de présence om te helpen vraagstukken van ondernemers op te lossen. Zo werd in allerlei workshops druk overlegd over nieuwe financiering, nieuwe verdienmodellen, bodemvruchtbaarheid, grondeigendom, gebruik van reststromen, omgaan met water, nieuwe markten en gezondheid als kans. Elke workshop leverde diverse concrete actiepunten op, waar het netwerk van Voedselfamilies de komende jaren verder invulling aan gaat geven.

Deel dit artikel opTweet about this on TwitterShare on Facebook
DEN HAAG - Start oogstmarkt op bij Provincie Huis Zuid-Holland
FOTO LEX VAN LIESHOUT FOTOGRAFIE